ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನೀಸ್ ಕನ್ಮಣಿ ಜಾಯ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

Annies Kanmani Joy

dckodagu[at]kar[dot]nic[dot]in, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : http://stg1.kar.nic.in/dparservices/getiaslist2.asp?code=198
ದೂರವಾಣಿ : 08272-225500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900