ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಯತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್

Dr, Yathish Ullal

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.

ಇಮೇಲ್ : acmadikeri225469[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08272-225469
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225469