ಮುಚ್ಚಿ

ಚಾರುಲತಾ ಸೋಮಲ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

Charulata Somal, IAS

dckodagu[at]kar[dot]nic[dot]in, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : https://kodagu.nic.in/dm-profile/%e0%b2%b6%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b3%80%e0%b2%ae%e0%b2%a4%e0%b2%bf-%e0%b2%85%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%80%e0%b2%b8%e0%b3%8d-%e0%b2%95%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%ae%e0%b2%a3%e0%b2%bf-%e0%b2%9c/
ದೂರವಾಣಿ : 08272-225500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900