ಮುಚ್ಚಿ

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ 04/05/2019 ನೋಟ (5 MB)