ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ,ಕೆಎಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : acmadikeri225469[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448221987
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-225469
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225469