ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪಹಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಡಿಕೇರಿ 43829 1559 35353
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 42410 2051 21653
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 30252 1536 34051
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 39819 1883 7976
ಕುಶಾಲನಗರ 23432 2300 10056
ಒಟ್ಟು 179742 9329 109089