ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ: 14-07-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 29-07-2021 ರ ವರಗೆ ಆರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

Click Here

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ PDF ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗಮನಿಸಿ: 1. ಕೆಳಕಂಡ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು/ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿಯ ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೇಜ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: 2. [dot] ಅಂದರೆ " ." ಮತ್ತು [at] ಅಂದರೆ "@"

 

ಕ್ರ. ಸಂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜನೆ (Job Role) ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಬೇತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ/ ತಿಂಗಳು / ವರ್ಷ) ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ (ಉದಾ: 18-35) ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ತರಬೇತಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (Landline) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕ (ಉಚಿತ /ಶುಲ್ಕ) ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) ತರಬೇತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಬಲ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) ಜೀವನೋಪಾಯ ಬೆಂಬಲ (ಇದೆ/ಇಲ್ಲ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ತರಬೇತಿ ಹಂತದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು Activities Videos
1 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಮಹಿಳಾ ಟೇಲರಿಂಗ್ Womens Tailoring ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 30 ದಿನಗಳು 35 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
2 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ Desktop Publishing ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 45 ದಿನಗಳು 35 18-45 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ- -
3 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ Dairy & Vermi Compost Making ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 10 ದಿನಗಳು 35 18-45 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ- -
4 ಅತಿಥಿ ವೃಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ atithivriksha[at]gmail[dot]com ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಡುಗೆ ತರಬೇತಿ Food Production Chef Training ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 18 ವಾರ 30 18-35 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-295445 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ- -
5 ಅತಿಥಿ ವೃಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ atithivriksha[at]gmail[dot]com ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಮಿಠಾಯಿ Bakery & confectionery ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 6 ವಾರ 30 18-35 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-295445 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ- -
6 ಅತಿಥಿ ವೃಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ atithivriksha[at]gmail[dot]com ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವೆ Food & Beverage Service ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 12 ವಾರ 30 18-35 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-295445 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
7 ಅತಿಥಿ ವೃಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ atithivriksha[at]gmail[dot]com ಮುಂಭಾಗದ ಕಛೇರಿ Front Office ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 14 ವಾರ 30 18-35 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-295445 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
8 ಅತಿಥಿ ವೃಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ atithivriksha[at]gmail[dot]com ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ Housekeeping ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 12 ವಾರ 30 18-35 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-295445 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
9 ಭಾಗಮಂಡಲ ಜೇನು ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈತರ / ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ddhorticulturekodagu[at]gmail[dot]com ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ Beekeeping ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 18-35 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-298432 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
10 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ adfppet3[at]gmail[dot]com ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Fisheries & Technology ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1 ದಿನ 25 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-261477 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
11 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ Mushroom Growing ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 250 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
12 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ನರ್ಸರಿ Nursery of fruits, vegetables, coffee and pepper ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 3 ದಿನಗಳು 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 600 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
13 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೈರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ Scientific Dairy management  ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 250 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
14 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ Piggery Production ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 2 ದಿನಗಳು 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 500 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
15 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ Goatary  ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 250 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
16 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಕೃಷಿ Coffee and pepper production  ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 250 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
17 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಹಿತ್ತಲಿನ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ Back yard poultry production ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 250 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
18 ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೂರ್ನಾಡು dobcmkodagu@gmail.com ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 10 ತಿಂಗಳು 20 18-35 7ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 08272-298037 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ 300 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
19 ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಚೆಯಂದಾನೆ dobcmkodagu@gmail.com ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 10 ತಿಂಗಳು 20 18-35 7ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 08272-298037 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ 300 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
20 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ diwakara[dot]hm[at]exceluslearning[dot]com ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ Assisstant Electrician ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 55-60 ದಿನಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-298831 / ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
21 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ diwakara[dot]hm[at]exceluslearning[dot]com ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ Domestic IT Help desk Attendant ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 55-60 ದಿನಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-298831 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
22 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ diwakara[dot]hm[at]exceluslearning[dot]com ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ Sales Associate ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 40-45 ದಿನಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-298831 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
23 ಶ್ರೀ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟೆಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಾವೇರಿ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕುಶಾಲನಗರ sbsystems1999[at]gmail[dot]com ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ Data entry Operator ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 2 ತಿಂಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು - ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-274146 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
24 ಶ್ರೀ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟೆಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಾವೇರಿ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕುಶಾಲನಗರ sbsystems1999[at]gmail[dot]com ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ Accounts Executive ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 2 ತಿಂಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-274146 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
25 ಶ್ರೀ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟೆಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಾವೇರಿ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕುಶಾಲನಗರ sbsystems1999[at]gmail[dot]com ಕೈ ಕಸೂತಿ Hand Embroidery ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 2 ತಿಂಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-274146 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
26 ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಐ.ಟಿ.ಐ ಮಡಿಕೇರಿ set_mdk[at]rediffmail[dot]com ಟೇಲರಿಂಗ್ Tailoring ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 3 ತಿಂಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-223635 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
27 ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಐ.ಟಿ.ಐ ಮಡಿಕೇರಿ set_mdk[at]rediffmail[dot]com ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ Beautician ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 3 ತಿಂಗಳು 30 18-35 ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-223635 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
28 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ EDP General-EDP General-Entrepreneurship Development Programme ಖಾಧಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ 10 ದಿನಗಳು 35 18-45 ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
29 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ Computerized Accounting ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 30 ದಿನಗಳು 35 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
30 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ EDP General-EDP General-Entrepreneurship Development Programme ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 6 ದಿನಗಳು 35 18-45 ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
31 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (EDP) General-EDP General-Entrepreneurship Development Programme ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 6 ದಿನಗಳು 35 18-45 ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
32 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]unionbankofindia[dot]com ಕಾಗದದ ಕವರ್, ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆ Paper cover , Envelop & File Making ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 10 ದಿನಗಳು 35 18-45 ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276 -278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
33 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತರಬೇತಿ Community Resource Person training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 5 ದಿನಗಳು 132 (ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ) 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
34 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ತರಬೇತಿ Training to Self-Help Groups ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 700 (ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ) 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
35 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತರಬೇತಿ Ward Level Federation training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 48 (ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ) 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
36 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ತರಬೇತಿ Ward Level Federation Sub committee training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 20 (ವಾರ್ಡ್) 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
37 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ Gram Panchayath level Federation (GPLF) basic training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 20 (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟ) 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
38 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ GPLF governance and human resource Training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 5 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
39 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ GPLF finance and management Training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 5 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
40 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಪ್ರಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಬರಹಗಾರರ ತರಬೇತಿ Master Book Keeper training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 5 ದಿನಗಳು 38 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
41 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಸಮುದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ತರಬೇತಿ Commuinty Auditors Training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 5 ದಿನಗಳು 10 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
42 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಿಗೆ cobsetikodagu[at]corpbank[dot]co[dot]in ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ತರಬೇತಿ GPLF Sub comt. Training ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 ದಿನ 100 18-45   2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278730, 278729 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
43 CEDOK, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ mmswamycedok[at]gmail[dot]com , cedokdickodagu[at]gmail[dot]com ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ EDP General-EDP General-Entrepreneurship Development Programme ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (CEDOK) 6 ದಿನಗಳು 25 18-45 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-228431 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
44 ಭಾಗಮಂಡಲ ಜೇನು ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈತರ / ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ddhorticulturekodagu[at]gmail[dot]com ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ Crop management and others ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-298433 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
45 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕೂಡಿಗೆ ಕೂಡಿಗೆ addpfkudige[at]gmail[dot]com ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Veterinary Activities Programs ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 1 ದಿನ 45 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278313 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
46 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ adf2[dot]mdk[at]gmail[dot]com ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Fisheries & Technology ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1 ದಿನ 25 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08272-222801 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
47 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ manjuspet095[at]gmail[dot]com ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Fisheries & Technology ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1 ದಿನ 25 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-295051 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
48 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ harangifisheries[at]gmail[dot]com ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Fisheries & Technology ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1 ದಿನ 25 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಏಪ್ರಿಲ್-21 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-277004 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ - -
49 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹತ್ವ Soil Test ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆತ್ಮಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ದಿನ 40 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-249370 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
50 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೂಡಿಗೆ datckudige[at]gmail[dot]com ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ Organic Farming ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 2 ದಿನ 30 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08276-278246 ಉಚಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
51 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ Need based processing of fruits at home scale level ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 ಉಚಿತ ಅಥವಾ 250 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
52 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ Vegetable cultivation for additional income support ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 1 ದಿನ 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 ಉಚಿತ ಅಥವಾ 250 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -
53 ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು iihrkvkgk[at]gmail[dot]com ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ Mushroom Grower under ASCI Agriculture Skill council of India ಐ.ಸಿ.ಎ. ಆರ್ - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ 25 ದಿನಗಳು 25 18ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ 2021-22 ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 08274-247274 ಉಚಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ - -